Deze begraafplaats is in beheer van de “stichting tot behoud van de oude Rooms-Katholieke begraafplaats te Bussum”.
U kunt donateur worden door een bijdrage te storten op rekening IBAN: NL23RABO0136580491.
Deze bijdragen worden gebruikt voor herstel en onderhoud van de graven.
 

ingang

Geachte bezoeker,
Voor op of aanmerkingen en aanvullende informartie graag een mail naar:
Henk de Sain
Klik hier voor de mail

/