Hieronder een aantal symbolen,
welke op de Begraafplaats aanwezig zijn
Stacks Image 0
IHS

Het monogram IHS wordt vaak verklaard als de beginletters van Iesus Hominum Salvator (Jezus de Redder der Mensen).
Een andere verklaring is: In Hoc Signo (In dit teken (zult gij overwinnen)), als verwijzing naar de droom die de Romeinse keizer Constantijn de Grote gehad zou hebben.
Dit monogram kwam op in de hoge middeleeuwen. In de oudheid werd het monogram XP (XP zijn de eerste twee Griekse letters van Christos) meer gebruikt. IHS vindt men terug op kerkgevels, biechtstoelen, bidprentjes en ook op oudere kazuifels.
Het monogram werd vooral gebruikt door de welgestelde katholieke orde der Jezuïeten. Vandaar dat IHS ook wel eens spottend uitgelegd wordt als Iesuiti Habent Satis (de Jezuïeten hebben genoeg).

Stacks Image 1
R.I.P

De afkorting van het Latijnse requiescat in pace (rust in vrede), een veelgebruikt opschrift op grafzerken. Vaak wordt gezegd dat de letters rest in peace betekenen. Dit is oorspronkelijk niet juist, hoewel de betekenis dezelfde is en de beginletters toevallig ook.
Stacks Image 2
Vlinder

Op een monument met een vlinder kan ook een zoekplaatje worden,
er staat dan ook altijd een
pop op.

zowel algemene als Christelijke.
Als algemeen symbool symboliseert de vlinder de kortstondigheid van het leven, dit vanwege zijn teerheid en korte levensduur.
Voor Christenen is de dood de overgang naar een beter leven, de overgang van een tranendal naar het hemelse koninkrijk

De vlinder symboliseert hierbij:
1. Bij het sterven van de mens ontstijgt de ziel haar stoffelijk omhulsel, zoals een vlinder haar pop.
2. De drie stadia die de ziel doorloopt: leven, dood en wederopstanding.
Stacks Image 3
Alpha Omega

Alfa en Omega (Grieks: "το 'Α' και το 'Ω'") is een uitdrukking uit het christendom die Jezus' almacht symboliseert. Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het klassieke (Ionische) Griekse alfabet.
In Openbaring 1:8 en 21:6 en 22:13 zegt Jezus: "Ik ben de Alfa en de Omega." In sommige vertalingen (onder andere The Living Bible) is dit "Ik ben de A en de Z". In Openbaring 2:8 wordt Jezus aangeduid als "de Eerste en de Laatste", waarmee natuurlijk hetzelfde wordt bedoeld.
In afbeeldingen komt "Alfa en Omega" vaak voor in combinatie met het labarum (ΧΡ in het midden) maar de versie zonder labarum komt ook voor.
Stacks Image 4
XP:

XP is het monogram voor Christus. Het zijn de eerste twee letters van het woord Christus. (in het Griekse alfabet.)
Stacks Image 5
Laurentak:

laurierbladeren is door de groenblijvende bladeren symbool van onvergankelijkheid en eeuwig leven. Het is tevens het symbool van de overwinning, roem en eerbetoon.
Stacks Image 6

Het Kruis:

Het kruis is al een heel oud symbool, voor het een algemeen Christelijk symbool werd, was het het symbool van verzoening, synthese tussen hemel en aarde en de vier windrichtingen.
Als Christelijk symbool wordt het in verschillende vormen aangetroffen. Het Latijnse kruis komt het meest voor, vooral op Rooms-Katholieke begraafplaatsen. Vaak is het kruis ook de basisvorm van een Rooms- Katholieke begraafplaats.
Stacks Image 7

Anker:

Symbool van standvastigheid, vastberadenheid en trouw. Het is ook het symbool voor zeelieden. Als Christelijke symbool wordt er de band met Christus mee aangegeven
Stacks Image 8
Afgebroken zuil:

Symbool van het plotselinge, veelal jonge, afgebroken leven. De zuil komt voor als afbeelding op een grafmonument en als grafmonument zelf. Veelal wordt ze versierd met guirlandes.
Stacks Image 9
Het engeltje met vleugels komt vaak voor op Christelijke kindergraven. Het kopje is veelal afgeleid van Cupido. Het symboliseert het on- schuldige kind, dat als engel naar God vliegt.
Stacks Image 10
I.N.R.I

I.N.R.I. betekent: Jezus de Nazoreeër, koning der Joden.
In drie talen
I.N.R.I. zijn de beginletters van het Latijnse woorden Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jezus de Nazoreeër, koning der Joden). Deze tekst werd op last van Pontius Pilatus in het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn boven aan het kruis van Jezus gehangen. In het Grieks staat er: ièsous ho nadzooraios ho basileus toon joudaioon.
De enige Bijbelpassage waar dit staat is Johannes-evangelie 19:18-22
[Jezus] Hij droeg zelf het kruis en ging de stad uit, naar het zogeheten Schedelveld, in het Hebreeuws Golgota. Daar werd Hij gekruisigd en met Hem twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Op het bordje dat op het kruis werd aangebracht, had Pilatus laten schrijven: ‘Jezus, de Nazoreeër, koning van de Joden.’ Dit opschrift kregen heel wat Joden te lezen, want de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag dichtbij de stad; en het stond er in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De Joodse hogepriesters zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet schrijven: “Koning van de Joden”, maar dat Hij gezegd heeft: “Ik ben de koning van de Joden.”’ Pilatus antwoordde hun: ‘Wat ik geschreven heb, blijft geschreven.’ (Willibrordvertaling 1995)
Stacks Image 11
Stralenkrans:

Ook wel weergegeven met kruis. Betekent de dag van de opstanding.
/